BRANDLARM – LARMSYSTEM

Vi hjälper er med allt i Larmsystem

Professionella brandlarm / larmsystem för både privatpersoner och företag.

 • Brandlarm och utrymningslarm
 • Inbrottslarm
 • Kameraövervakning
 • Passagesystem
 • Projektering
 • Installation
 • Service och underhåll
 • Framtagning av service- och orienteringsritningar

BRANDLARM & UTRYMNINGSLARM

Vi hjälper er ta fram den bästa lösningen för just er och erbjuder alla typer av larm.

Tid är ofta en helt avgörande faktor vid brand och utrymning. Med en automatisk brandlarmanläggning ska en brand upptäckas så tidigt att man kan sätta in åtgärder för att släcka den. Vid nödsituationer ser ett utrymningslarm till att faran upptäcks tidigt och utrymningen kan ske säkrare. Utrymningslarmet kan ske automatiskt med hjälp av en brandlarmanläggning, det kan också aktiveras manuellt.

Vi har Behörig Ingenjör Brandlarm enligt regelverk SBF 1007. Med en Behörig Ingenjör Brandlarm är du säker att aktuella brand- och utrymningsanläggningar blir utförda på ett funktionsdugligt och tillfredsställande sätt, samt att lagar och bestämmelser följs i yrkesutövningen.

Vi är en Certifierad Anläggarfirma Brandlarm enligt regelverk SBF 1008:2. Certifieringen innebär att du som kund kan känna dig säker på att vi har nödvändig kunskap och erfarenhet för att installera kravställda brandlarm. Anläggarintyg utfärdas för anläggningen som bevis på detta.

INBROTTSLARM

Vi hjälper er ta fram den bästa lösningen för just er och erbjuder alla typer av larm.

Inbrottslarmen kan integreras med kameraövervakning och passersystem. Vi kan även erbjuda appstyrda system. Ni väljer själva om larmet ska gå till larmcentral med väktare eller till privatperson via app eller sms.

SERVICE

Vi utför service och sköter underhåll av brandlarmanläggningar, utrymnings- och inbrottslarm samt av alla brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter, utrymningsvägar, rökluckor, brandtätning, branddörrar, armaturer, brandposter och annan utrustning.

Tecknar ni serviceavtal med oss kommer utbildad servicetekniker och ser över ert skydd samt hjälper er åtgärda eventuella fel och brister. Vi utför månadsprov, kvartalsprov och årlig service enligt SBF 110.

 

E-kurs – Anläggningsskötare Brandlarm

Mål:

Att ge en grundläggande utbildning för en person som är utsedd till anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen syftar till att ge den utbildning som behövs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en brandlarmanläggning på ett kvalificerat sätt uppfyller de krav som ställs inom SBF 110:8, Bilaga D.

Innehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
 • Systemuppbyggnad, komponenter
 • Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
 • Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
 • Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
 • Vad gäller vid frånkopplingar?

Avsedd för:

Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

Tid och plats:

Utbildningen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. För att genomföra kursen krävs tillgång till Internetansluten dator samt ett e-postkonto. Kursen tar ca. en halv dag att genomföra och avslutas med ett skriftligt prov. Kursdeltagaren väljer fritt om hela kursen skall genomföras i en följd eller om den skall delas upp i kortare pass.

Kursavgift:

3,400:- exkl. moms. Vid 3 eller fler, kontakta oss för offert. Kursdokumentation och kursintyg ingår i kursavgiften. Vi sänder ut inloggningsuppgifter och utbildningsmaterial så snart beställning och kursdeltagarens kontaktuppgifter har kommit oss till handa. Kontakta oss för beställning.

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka