SBA – NU ÄR DET ENKELT OCH KUL ATT GÖRA EGENKONTROLLER

WEB-SBA med klickbara ritningar

SBA Login

Här hittar du login för SBA till Uddevalla Brandservice, Halmstads Brandservice och Melbäcks Brandservice i Falkenberg.

TILL INLOGGNING

Vad är SBA?

SBA eller Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att du metodiskt går igenom ditt brandskydd, ser till att det fungerar och att alla i din organisation har den kunskap och materiel som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand. Med SBA betonas helheten i brandskyddsarbetet och företaget får ett verktyg för ständiga förbättringar och en lärande organisation.

Här kan du ladda ner vår pdf om WEB-SBA:

Infoblad WEB-SBA

 • Hur utrymmer vi lokalerna/fastigheten?
 • Vad gör vi om larmet går när vi sitter och arbetar framför våra datorer?
 • Vem ansvarar för att våra brandsläckare fungerar?
 • Hur kan jag som medarbetare förhindra att en brand uppstår?
SBA illustration
Plan som ska underlätta för företaget att uppnå sina mål för brandskyddet.
Ert företags säkerhetsregler
Vilka personer som ska vara anslutna till brandskyddsarbetet
Plan för hur brandskyddsarbetet ska skötas
Interna regler för brandskyddet
Vilken typ av verksamhet bedrivs
Hur och hur ofta ska kontrollerna utföras
Se över brandutrustningen enligt förutbestämt schema

Allt på ett ställe

Tillsammans skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler etc. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet.

Årlig revision och kontrollronder

Varje år är det dags att gå igenom hela SBA-arbetet för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Tillsammans ser vi till att arbetet dokumenterats rätt och att åtgärda de eventuella brister som dyker upp på vägen. I ert SBA-arbete ingår även att göra egenkontroller på ert brandskydd. Vi hjälper er så ni får rätt instruktioner och scheman att följa. Vi ger även utbildningar för egenkontrollanter för ökad förståelse och kunskap om innebörden av vad en egenkontroll innebär.

WEB-SBA med klickbara ritningar

Med vår WEB-SBA får du tillgång till ett modernt system som underlättar och förenklar arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Några av fördelarna är:

 • Enkelt och kul!
 • Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone
 • Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden
 • Användarvänligt tidsbesparande
 • All dokumentation på ett och samma ställe
 • Under kontrollronden kan en arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister
 • Lättillgängligt då det nås via internet
 • Överskådligt med enkel navigering