Aktuella kurser

För fler öppna kurser än datum nedan, kontakta oss. Ni kan även boka egen kurs, då kommer vi ut till er.

BRANDFARLIGA ARBETEN

Nyhet! E-kurs, distanskurs

Kurser på plats:

Halmstad:
Trollhättan:
Uddevalla:
Falkenberg:
Kungälv:

E-KURS ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

Öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Kontakta oss för att boka

Brandfarliga Arbeten

Fördjupad kunskap om risker och säkerhetstänk vid Brandfarliga Arbeten

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du får kunskap om hur du skapar en säker arbetsplats i samband med brandfarligt arbete, och hur du kan minska konsekvenserna av en brand.

Nyhet! Finns nu även som E-kurs, distansutbildning. Kontakta oss för mer information.

Efter avslutad utbildning och godkänt prov erhåller varje deltagare 5 års certifikat för godkänt utförande av Brandfarliga Arbeten enligt försäkringsbolagens krav. Med Brandfarliga Arbeten avses svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten som, med tanke på brandfaran, är jämförbara med svetsning och skärning. T.ex. lödning, isolering, takbeläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför upphettning och gnistbildning.

Certifikat, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår i priset.

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Samt för varje enskild deltagare:
Namn, telefonnummer och gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Brandskyddsutbildning

Grundläggande för personalgrupper

Teoretisk och praktisk utbildning lämplig för personal vid såväl industrier, verkstäder, byggföretag, sjuk- och vårdhem, skolor, förskolor, butiker, kontor m.fl. Kursen inleds med teoretisk genomgång med allmänt om brand såsom:

 • Brandkunskap
 • Förebyggande
 • Brandskyddsinstallationer
 • Utrymning
 • Larm m.m.
Vidare informeras deltagarna om förutsättningarna för användande av det egna företagets brandutrustning samt olika släckmedels egenskaper och användningsområden. Samtliga deltagare ges sedan möjlighet att agera vid någon av dessa stationsövningar:

 

 • Fibrös brand
  Släckning övas vid vårt specialbyggda övningshus med vatten-/ alt. skumsläckare
 • Vätskebrand
  Släckning övas vid brand i gas-/ alt. kemiska vätskor med pulver- och kolsyresläckare.
 • Docka/Filt
  Släckning övas med brand i ex. kläder genom kvävning med brandfilt
 • Fritös brand
  Övningsledare instruerar i släckning av oljebrand, ex. brand i kökskastrull med matolja.


Övningen beräknas till ca 2,5 tim. och utförs på av beställaren angiven plats.
I samtliga kurser ingår instruktör samt utrustning för brandgivning. Kursupplägget uppfyller Brandskyddsföreningens krav.

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

E-kurs – Anläggningsskötare Brandlarm

Mål:

Att ge en grundläggande utbildning för en person som är utsedd till anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen syftar till att ge den utbildning som behövs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en brandlarmanläggning på ett kvalificerat sätt uppfyller de krav som ställs inom SBF 110:8, Bilaga D.

Innehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
 • Systemuppbyggnad, komponenter
 • Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
 • Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
 • Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
 • Vad gäller vid frånkopplingar?

Avsedd för:

Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

Tid och plats:

Utbildningen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. För att genomföra kursen krävs tillgång till Internetansluten dator samt ett e-postkonto. Kursen tar ca. en halv dag att genomföra och avslutas med ett skriftligt prov. Kursdeltagaren väljer fritt om hela kursen skall genomföras i en följd eller om den skall delas upp i kortare pass.

Kursavgift:

4.300:- exkl. moms. Vid 3 eller fler, kontakta oss för offert. Kursdokumentation och kursintyg ingår i kursavgiften. Vi sänder ut inloggningsuppgifter och utbildningsmaterial så snart beställning och kursdeltagarens kontaktuppgifter har kommit oss till handa. Kontakta oss för beställning.

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Kontakta oss för att boka

Praktiskt handhavande av brandlarmanläggningar

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Utrymningsövning

Med utrymningsledare

 

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Brandskyddsansvarig

Internkontroll

 

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Föreståndare Brandfarlig vara

För hantering av brandfarlig vara

 

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

Första Hjälpen

Bedömning och åtgärder vid Första Hjälpen på arbetsplatsen

 • Kunna bedöma läget på olycksplatsen och den skakades eller sjukes tillstånd.
 • Kunna ge första hjälpen och krisstöd samt ta hand om den drabbade på bästa sätt.
 • Känna till hur förbandsutrustningen fungerar, var den finns och ansvara för den.
 • Känna till arbetsplatsens olycksfallsrisker samt medverka till att bygga upp och hålla en god beredskap för första hjälpen och krisstöd.

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka

HLR, Hjärt-Lungräddning

samt Hjärtstartare

Ange vid anmälan:

Namn
Företag
Telefonnummer samt gärna epostadress

Kontakta oss för att boka