VI HJÄLPER DIG MED ALLT INOM FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD

Service och underhåll
av samtliga fabrikat

Att se över och underhålla sitt brandskydd regelbundet är viktigt för att försäkra sig om kvalitén och säkerheten. Vi utför service av alla brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter samt sköter underhåll av brandlarmanläggningar, utrymnings- och inbrottslarm, utrymningsvägar, rökluckor, brandtätning, branddörrar, armaturer, brandposter och annan utrustning.

Tecknar ni serviceavtal med oss kommer utbildad servicetekniker och ser över ert skydd samt hjälper er åtgärda eventuella fel och brister.

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Enligt ”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” ligger ansvaret och bevisbördan, för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete, hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. För högsta beredskap vid en nödsituation är det därför viktigt att sköta sitt SBA-arbete kontinuerligt. Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone med klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden.

Läs mer

Brandskydd

 • Organisation med rutiner och instruktioner för Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Underhåll av brandredskap, handbrandsläckare, brandposter, rökluckor, brandtätning, brandskyddmålning, brandcellsindelning, branddörrar och sprinklerinstallationer.
 • Utrymningsplanering
 • Framtagning av utrymnings-, insats- och klassningsplaner.
 • Installation och underhåll av nödbelysning och hänvisningsarmaturer
 • Efterlysande skyltar och linjemålning på golv, vägg, trappor.
 • Brandbesiktning av truckar, entreprenadmaskiner, bussar och fordon.
Läs mer

Larmsystem

 • Projektering, installation, service och underhåll
  Brand & utrymningslarm
  Inbrottslarm
  Kameraövervakning
  Passagesystem
 • Framtagning av service- och orienteringsritningar
Läs mer

Uthyrning av brandmateriel och larmsystem för

 • Byggarbetsplatser
 • Konserter
 • Tillfälliga lokaler
 • Brandövningar
 • Tillfälliga arbeten
 • Brandvakter  vid svetsning, skärning, värmning

Vår personal är godkända som brandvakter för arbeten som medför stor brandrisk ex. Heta Arbeten.

Brandskyddstätning och målning

Komplett program för alla brandtätningsbehov i såväl betong-, tegel-, som gipskonstruktioner. I alla byggnader där man har brandcellindelning föreskriver byggnormerna att genomföringar av kablar, rör och ventilation ej får nedsätta brandväggens eller bjälklagets funktion.

Övrigt

 • Försäljning av Första Hjälpen-utrustning, hjärtstartare etc.
 • Skyltning av varsel-, förbuds-, påbudsskyltar etc.
Läs mer

Brandservice filmer